Logo Mastercraft

Santa Giulia Ski Club : Tarifs

Tarifs

Types Prix par personne et par tour (environ 15 minutes)
Ski nautique 35 €
Mono ski 35 €
Wakeboard 35 €
Wake skate 35 €
Leçons ski 45 €
Leçons Wakeboard 45 €
Bouées ( canapés ou plates ) - 1 pers. 40 €
Bouées ( canapés ou plates ) - 2 pers. 25 €
Bouées ( canapés ou plates ) - 3/4 pers. 20 €
Abonnement carte 10 tours 300 €